MANGE ÅRS ERFARING INNEN INVESTERINGSRÅDGIVNING

Kontakt oss

Lokalt fokus og privateid

Erik Ohr, Knut Olsen, Arild Rødal og Johan Frisvold etablerte Fokus Kapitalforvaltning AS 31. oktober 2018 og eier en fjerdedel hver. Vårt mål er utelukkende å hjelpe kundene å investere der resultatene blir best – trygt, bærekraftig og lønnsomt.

Absolutt uavhengighet og ingen bindinger er vår garanti. Det gir trygghet for at vi alltid er på kundens side, med kundens beste i tankene – hele tiden. Det er vårt løfte til kundene, det er vårt DNA.

Styret består av styreleder Odd Einar Folland, Cecilie Ohr, Stine Olsen og Arild Rødal.

Våre konsesjoner

  • Investeringstjenester, vphl. § 2-1 (1) 
    • Nr 1: ordreformidling 
    • Nr 5: investeringsrådgivning 
  • Tilknyttede tjenester, vphl. § 2-1 (2)
    • Nr 5: utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter.

Arild Rødal

Partner
   995 61 889
  arild@fokuskapital.no

Arild Rødal har jobbet med investeringsrådgiving og finansmarkedet siden 1995. Først som kundekonsulent i Sparebanken Møre, deretter har Arild vært ansvarlig for en vellykket etablering av Skagen Fondenes kontor i Ålesund. I løpet av sine 19 år hos Skagen fondene har Arild jobbet som formuesforvalter, regionsansvarlig og vært leder for Region Nord i fondsselskapet. Arild var også partner i Kraft Finans AS (2016-18). Arild er utdannet bedriftsøkonom fra BI, og er Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR) og Autorisert Porteføljeforvalter (NFF).

Johan Frisvold

Daglig leder/Partner
   481 42 061
  johan@fokuskapital.no

Johan Frisvold har lang erfaring fra finans- og investeringsrådgiving. Første jobb var som rente- og valutamegler i Kreditkassen (1998), før han begynte som formuesforvalter og senere, regionsansvarlig i Skagen Fondene (2001-15). Han hadde i samme periode ansvar for Skagen Fondenes institusjonelle kunder i Møre og Romsdal, og Sogn og Fjordane. Johan har også arbeidet i Formuesforvaltning (2015-16) og var partner i Kraft Finans AS (2016-18). Johan er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø med spesialisering innen investering og finansiering og har jobbet i finansmarkedet siden 1999. Frisvold er Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR).

Vebjørn Ask

Leder Forretningsstøtte
   911 04 094
  vebjorn@fokuskapital.no

Vebjørn Ask har over 20 års erfaring fra finansmarkedet. Hans første jobb var som valuta- og rentemegler ved Nordea Markets’ regionale meglerbord i Ålesund (1998-2017). De siste fire årene var Vebjørn Chief Sales Manager, før han ble senior valuta- og aksjemegler i Multi Markets AS, avdeling Ålesund. Våren 2019 ble Vebjørn ansatt som leder for Back Office i Fokus Kapitalforvaltning AS. Vebjørn har en Bachelor i Business Administration fra University of Bath og Master i operasjonsanalyse fra University of Warwick. Han er godkjent Siviløkonom fra NHH og er autorisert for investeringstjenester gjennom Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF).